Што е Work & Travel USA ?

Work & Travel USA е најпопуларната и најатрактивната летна студентска работна програма. Програмата е позната и како културна размена на студенти Т.Н. Exchange Visitor Program. Во Work & Travel програмата учествуваат повеќе од 100.000 студенти од цел свет. Македонските студенти имаат право  да земат учество во програмата и да престојуваат во Америка во периот од 4-5 месеци за време на летниот студентски распуст.