Каде може да се работи 

Студентите имаат можност да работат студентски работи од областа на туризмот, угостителството, продажба на сувенири и други видови на услужни дејности во туристичките центри ширум САД. Работните активности се изведуваат во компании кои нудат сезонска (летна) работа.