Целта на програмата 

Стекнување на реално работно искуство, усовршување на англискиот јазик, стекнување на нови пријателства со студенти од сите континенти, запознавање со американската култура