Азурен Брег

1 ден 23.03.2020 СКОПЈЕ - СОФИЈА

ден 24.03.2020 СКОПЈЕ - СОФИЈА – НИЦА

3 ден 25.03.2020 НИЦА – МОНАКО – МОНТЕ КАРЛО – НИЦА

4 ден 26.03.2020 НИЦА – АНТИБ - КАН – НИЦА

5 ден 27.03.2020 НИЦА – СЕНТ ПОЛ ДЕ ВЕНСЕ – ЕЗ – КАП ФЕРАТ- НИЦА

6 ден 28.03.2020 НИЦА – СОФИЈА - СКОПЈЕ